CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

CÔNG BỐ BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước. Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII xin công khai các nội dung về thực trạng  quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2018 theo phụ lục số VIII của Nghị định 81/2015/NĐ-CP.
Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác