CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 01/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

3.5

PHAO 7

VPT1

07:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

CẢNH

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

3.6

LS

P/S

08:00

CAPT: HƯNG 0912129744
TUG: VP 09

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

CẢNH

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.8

VP NEO

LS

09:30

CAPT HÁN: 0983935223
TUG: VP09

4

ĐẶNG TRUNG HUY

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.0

P/S

VPT NEO

09:30

VITACO: HÒA.

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

CẢNH

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

6.1

P/S

VPT2

14:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT NEO

NT2

06:00

CAPT HOÀNG: 0936915788

2

LÊ HUY THANH

H2

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT2

08:00

CAPT HOÀNG: 0936915788
TÀU DI CHUYỂN QUANH VỊNH NT

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>