CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 03/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

8.9

P/S

XMNS

04:00

VIETVENUS: MINH

 TUG: SEA BOXER

2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

NHA BE 08

VIET NAM

4432

105

4.0

CD

N P/S

10:00

VITACO: SỸ. TUG: C700 + C800

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

THANH PHAT 01

VIET NAM

1080

69.9

3.0

P/S

CR5

05:30

CAPT ÍCH: 0973449546

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

ASPIRE

SINGAPORE

3605

96.5

4.0

K662 W

P/S

07:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: MP-01.

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

SEIN SUN

KOREA

4428

109

5.4

CR3

P/S

12:00

VOSA: THÁI; TUG: TLA05

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>