CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 03/07/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.1

P/S

VP NEO

02:00

CAPT HẢI : 0977510482

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TÀI

HUGE SW

PANAMA

8479

117

8.3

P/S

HVS

13:00

CMI: THANH

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PETROLIMEX 16

VIET NAM

29188

183

10.5

P/S

VP KD

14:30

VITACO: SỸ

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PETROLIMEX 16

VIET NAM

29188

183

10.5

VP KD

VPT3

16:00

VITACO: SỸ

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

SEALIFE LEGEND CRUISES 02

VIET NAM

2378

77.68

2.5

NT4

NT4

17:00

Di chuyển trong vịnh.

Capt: HOÀNG: 0912938701

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác