CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/01/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

6.1

P/S

VP NEO

00:00

CAPT TÂM: 0985446698

2

LÊ HUY THANH

H3

XIN HAI 58

BELIZE

2998

98

6.0

P/S

HVS

12:30

VIỆT LONG: HẢI

3

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

SƠN

HAI NAM 66

VIET NAM

1599

79.8

4.5

CD

N P/S

09:00

VITACO: THĂNG

2

3

4

5

6

7

KHU VỰC CAM RANH

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TÀI

HAI HA 88

VIET NAM

1599

79.8

4.5

K662 W

P/S

07:00

VITACO: VƯỢNG

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TÀI

REEM 1

PANAMA

4275

102.51

5.5

CR NEO

K662 W

12:30

VOSA: ĐÍNH

3

TIAN LE

CHINA

26770

189.9

CR1

P/S

ETD: PM

HẢI LONG: LONG

4

5

6

7

8

9

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác