CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 11/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

VƯƠNG

CHIPOL TAIAN

LIBERIA

22863

179.5

6.8

NVP-1

P/S

06:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: MG01 + MG02

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

DEVELOPMENT

VIET NAM

6902

133.5

7.8

P/S

XMNS

06:00

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

JUPITER

PANAMA

8649

118.9

6.6

VP NEO

NVP-1

07:30

NOVA: ĐÍNH. TUG: MG01 + MG02

4

5

6

7

8

9

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

4.5

CD

N P/S

11:00

VITACO: SỸ. TUG: VP05

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

3.5

K662 E

CR NEO

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP01

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

3.5

CR NEO

P/S

15:00

VITACO: VƯỢNG

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>