CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 12/01/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

YC CLOVER

PANAMA

5667

106.8

4.5

P/S

VPT NEO

00:30

MG:TIẾN

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

ECO PALM SPRINGS

SINGAPORE

29463

184.06

10.6

P/S

VPT4

02:00

CMI:THANH

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

6.4

VPT2

P/S

06:00

VITACO: VƯỢNG

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

 

SPECTRUM OF THE SEAS

BAHAMAS

169379

347.1

8.2

 N P/S

NT NEO

07:00

HAI LONG

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

HAI NAM 68

VIET NAM

1599

79.8

3.0

CD

N P/S

08:30

VITACO: SỸ

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

SEALIFE LEGEND CRUISES 02

VIET NAM

2378

77.68

2.1

NT NEO

NT NEO

17:00

CAPT: GIANG

4

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

 

SPECTRUM OF THE SEAS

BAHAMAS

169379

347.1

 

NT NEO

N P/S

17:00

HAI  LONG

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

 

PHAT DAT 68

MONGOLIA

1279

53

3.0

P/S

PHAO 7

06:00

VIETVENUS:DŨNG

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

ASIA ZIRCON I

SINGAPORE

32578

190

 

CR2

P/S

18:30

VOSA:THÁI

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

ORIENTAL BREEZE

PANAMA

36461

189.9

 

P/S

CR2

20:00

VOSA:THÁI

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác