CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 13/01/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

NHẬT_TC

Đ. CHIẾN_TC

XIANG SHUN

TUVALU

2245

86

3.0

HVS

P/S

07:00

VIET LONG: HẢI

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

Q. HƯNG_TC

Đ. TOẢN_TC

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.0

P/S

LS

ETA: 14:00

CAPT TOÀN: 0982880481

3

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TỨ_TC

NHA BE 09

VIET NAM

4250

105.9

6.2

NT NEO

CD

ETS

VITACO: THĂNG

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

A. TUẤN_TC

TRUNG_TC

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

5.0

P/S

CR NEO

ETA:18:00

VITACO: THĂNG

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác