CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 16/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT HƯNG: 0912129744.
TUG: VP09

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CRANE NOVA

PANAMA

4890

107.11

3.5

VPT2

P/S

06:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: MG2,3

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.8

VP NEO

LS

06:30

CAPT HÁN: 0983935223
TUG: VP09

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

DANICA RAINBOW

DANISH

1087

66.8

4.0

P/S

NVP-1

09:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: SEA BOXER

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

5.2

CD

N P/S

10:00

VITACO: HÒA. TUG: VP07

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

HAI NAM 67

VIET NAM

1599

79.5

5.2

N P/S

CD

11:30

VITACO: HÒA

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>