CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/09/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

CẢNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

P/S

VPT1

18:00

VITACO: SỸ. TUG: MG2,3

2

LÊ HUY THANH

H2

CẢNH

ADVANTAGE

PANAMA

7816

127

7.3

P/S

XMNS

23:30

VIETVENUS: KỲ; TUG: SEA BOXER

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

CD

N P/S

14:30

CAPT: BIÊN 0972 527 886

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT2

17:00

CAPT HOÀNG: 0936915788

DI CHUYỂN QUANH VỊNH

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

FLORA PIONEER

JAPAN

40068

199.9

10.0

CR2

P/S

07:00

NOVA: ĐÍNH. TUG:  CR4, TLA05, 990

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>