CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 19/01/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

CHUN WEI

PANAMA

5480

122.3

7.0

ĐM NEO

P/S

08:00

VIETLONG: HẢI.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

NORD VALKYRIE

LIBERIA

29539

183

14.5

HVS

P/S

10:00

HVS: KHÔI. TÀU THỬ BIỂN.
 NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

6.8

NT NEO

CD

07:00

VITACO: HÒA. TUG: C700 + C800

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

4.0

K662 E

P/S

07:30

VITACO: SỸ.

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>