CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 25/09/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

CẢNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

3.5

LS

P/S

09:00

CAPT CẢNH:  0967571666. TUG: C800

2

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

TÀI

GROVE ISLAND

PANAMA

41838

199.9

9.8

CR2

P/S

06:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4+TLA05+990

2

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

TÀI

SEA PEARL 1

PANAMA

4430

120.7

6.5

P/S

CR3

13:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4+TLA05
DỰ KIẾN KDYT LÚC: 08H00

NOVA: ĐÍNH. TUG: CR4+TLA05

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>