CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 27/02/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H3

TÀI

VU DINH 36

VIET NAM

2680

89.68

3.6

LS

P/S

06:00

CAPT: BẢO 0985 152 456

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

PETROLIMEX 10

VIET NAM

25408

176

10.4

P/S

VPT4

09:00

VITACO: SỸ. SAU KHI KIỂM DỊCH

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

 

CSC CHANG HAI

HONG KONG

6550

117.8

7.0

P/S

HVS

10:00

CMI: THANH 0913400904. SAU KHI KIẺM DỊCH VÀ PHUN KHỬ TRÙNG

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

ENDEAVOUR II

SINGAPORE

29671

183.07

7.0

HVS NEO

P/S

13:00

MKP: ĐỒNG

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

 

BM UNION

PANAMA

6494

117.8

 

ĐM

P/S

ETD: PM

VIỆT LONG: CẢM

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

TASCO ANAN

THAILAND

3525

103

5.0

P/S

CR NEO

08:00

VOSA: TẤN .

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

SƠN

THANH PHAT 03

VIET NAM

1597

74.36

5.2

CR5

P/S

10:00

CAPT: QUÝ 0974775103/ TÙNG: 0933156163

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

ANDA RAYA

PANAMA

27763

189.99

10.5

CR2

P/S

23:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4,TLA,990

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

TASCO ANAN

THAILAND

3525

103

5.0

CR NEO

CR2

00:00

VOSA: TẤN . TUG: TLA05

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác