CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 27/07/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

GOLDEN CREATION

PANAMA

9430

142

8.2

VP KD

VPT2

09:00

VIETVENUS: MINH . MG1,3

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

GOLDEN OCEAN 26

VIETNAM

7569

135.5

6.5

P/S

VPT NEO

10:30

MỸ GIANG: LÝ

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

ROSITA

NORWEGIAN

30076

199

12.1

P/S

BVP - 1B

12:00

VOSA: ĐÍNH. TUG: VP01, VP05.
KDTY TỪ 08H00 - 10H00

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

5.5

N P/S

NT NEO

09:00

VITACO: VƯỢNG

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

 

BLACK DRAGON

VIET NAM

2301

96.32

3.5

K662 W

CR NEO

07:00

VITACO: SỸ. TUG: CR4

2

LÊ HUY THANH

H2

 

38-11-88

VIET NAM

1307

69.9

4.8

P/S

CR NEO

07:00

CAPT: CA 0972 621 016

3

LÊ HUY THANH

H2

 

ES ASPIRE

SINGAPORE

5182

105.8

6.8

P/S

K662 W

12:30

VOSA: THÁI . TUG: TLA05
KDYT TỪ 08H00 - 09H00

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>