CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 29/07/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PELAGIA

MARSHALL ISLANDS

41662

225

6.8

BVP-1B

P/S

06:00

SUNRISE: 0971126129

TUG: VP1,VP5, SEA BOXER

2

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.6

VP NEO

LS

06:30

CAPT: HƯNG 0912129744

TUG: VP 09

3

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

SPRING SHINE

HONG KONG

7100

112.21

6.0

HVS

P/S

08:00

CMI: THANH

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

6.4

N P/S

CD

16:00

VITACO: SỸ; TUG: VP07

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>