CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu
detail[0]

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và nhiệm vụ chính

- Từ năm 1976 - 1993: Hoa tiêu là 1 bộ phận của Cảng Nha Trang
- Từ năm 1993 - 6/2008: Hoa tiêu là một bộ phận của Cảng vụ hàng hải Nha Trang
- Từ 6/2008 - 6/2010: thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực VIII, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 1551/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT trên cơ sở tách Phòng Hoa tiêu hàng hải từ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang. Xem thêm

Tin tức - Sự kiện Xem thêm

BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI TẠI KHÁNH HÒA VÀ NINH THUẬN

BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI TẠI KHÁNH HÒA VÀ NINH THUẬN

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu năm 2020 Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH GIAO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH...

Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty Hoa... Xem thêm

Đối tác