CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu
detail[0]

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và nhiệm vụ chính

- Từ năm 1976 - 1993: Hoa tiêu là 1 bộ phận của Cảng Nha Trang
- Từ năm 1993 - 6/2008: Hoa tiêu là một bộ phận của Cảng vụ hàng hải Nha Trang
- Từ 6/2008 - 6/2010: thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực VIII, thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, được thành lập theo Quyết định 1551/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT trên cơ sở tách Phòng Hoa tiêu hàng hải từ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang. Xem thêm

Tin tức - Sự kiện Xem thêm

CÔNG BỐ PHỤ LỤC VIII NGHỊ ĐỊNH 81/2015 - BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

CÔNG BỐ PHỤ LỤC VIII NGHỊ ĐỊNH 81/2015 -...

Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo phụ lục VIII nghị định 81/2015/NĐ-CP Xem thêm

Đối tác

 
>