CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

07:00

CAPT VUI:0973037456; TUG: C800

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

JUPITER

PANAMA

8649

118.9

6.6

P/S

VP NEO

09:00

NOVA: ĐÍNH

3

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

TRONG TRUNG 89

VIET NAM

1830

88.8

3.0

K662W

P/S

09:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

5.0

P/S

CR NEO

10:30

VITACO: VƯỢNG

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PRINCESS BRIGHT

PANAMA

40252

199.9

10.0

CR2

P/S

ETD

VINACOMIN: VŨ 0355833245

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>