CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/01/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CHUN WEI

PANAMA

5480

122.3

7.0

ĐM

ĐM NEO

07:00

VIỆT LONG: HẢI. TUG: VP01+ VP05

2

LÊ HUY THANH

H2

GLORY HONOR

SINGAPORE

7318

108.4

4.8

ĐM NEO

ĐM

07:30

VIỆT LONG: HẢI. TUG: VP01

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

6.8

N P/S

NT NEO

12:30

VITACO: HÒA. TUG: C700 + C800

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

5.0

CR NEO

K662 E

08:00

VITACO: SỸ. TUG: MP-01

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

MINH THUY 06

VIET NAM

1035

75.2

4.5

PHAO 7

CR NEO

15:00

VITACO: SỸ

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>