CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/02/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

DERYOUNG SPACE

HONG KONG

9878

119.2

8.4

ĐM

P/S

11:00

VIET LONG: HƯNG. TUG: VP01 + VP05

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT: TOÀN 0982880481. TUG: SEA BOXER.

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

6.2

VP NEO

LS

06:00

CAPT: TÂM 0985 446 698. TUG: C700

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

CD

N P/S

09:00

CAPT TÂN:0904473141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>