CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 29/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

MIGHTY CHAMP

PANAMA

6395

100.6

9.3

ĐM

P/S

08:00

VIET LONG: HẢI. TUG: VP05

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

5.0

P/S

VPT2

12:30

VITACO: VƯỢNG

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

5.0

CD

N P/S

09:00

VITACO: SỸ. TUG: VP01

2

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

NT NEO

CD

09:00

CAPT: TÂN: 0904 473 141

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

WORLD SWAN II

JAPAN

39894

199.9

6.2

P/S

CR2

14:30

ASIATRANS. TUG: TLA05, CR4, 991. DỰ KIẾN KDYT LÚC 13H00.
TÀU CẬP MẠN TRÁI

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>