CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 29/11/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

THINH AN 73

VIET NAM

2961

91.94

4.0

VPT NEO

VPT1

00:30

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG1,3

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

06:00

CAPT HẢI: 0977510482; TUG: C800

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

HUY

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

4.0

P/S

VPT2

09:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG1,3

NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>