CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

Đội ngũ Hoa tiêu

Ảnh

Thông tin cá nhân 

 Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Nguyễn Hoài Anh
Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng
Chức vụ: Giám đốc
Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Vũ Hoài Nam 
Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng
Chức vụ:  Chủ tịch
Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Nguyễn Phương Trung
Hoa tiêu hàng hải ngoại hạng
Chức vụ: Tp. Hoa tiêu hàng hải
Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Trần Trọng Thịnh
Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng
 Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Nguyễn Vương
Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng
Đội ngũ Hoa tiêu

Họ và tên: Nguyễn Đức Trọng
Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng
Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Lê Huy Thanh
Hoa tiêu hàng hải Hạng nhất
Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Đặng Trung Huy
Hoa tiêu hàng hải Hạng hai
Họ và tên: Phạm Đức Tài
Hoa tiêu hàng hải Hạng hai
Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Lê Đình Phúc
Hoa tiêu hàng hải Hạng ba
Đội ngũ Hoa tiêu
Họ và tên: Trần Văn Huỳnh
Hoa tiêu hàng hải Hạng ba

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>