CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI NĂM 2024

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày  02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển;

Căn cứ Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 23/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành  biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam;

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII ban hành "Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải"  tại Quyết định số 10/QĐ-CTHTHHKVVIII ngày 18/01/2024.

Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải xem chi tiết tại đây.

Bảng niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải xem chi tiết tại đây.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>