CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA VÀ NINH THUẬN

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lại dắt tại cảng biển Việt Nam;
Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-CTHTHHKVVIII ngày 21/12/2018 về việc Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;
Công ty Hoa tiêu hàng hải khư vực VIII niêm yết Quyết định ban hành biểu giá; Phụ lục mã hiệu và khoảng cách các tuyến dẫn tàu; Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu để các đại lý hàng hải và chủ tàu được biết và thực hiện.
* Chi tiết Quyết định số 71/QĐ-CTHTHHKVVIII.
* Bảng niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu.
* Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ hoa tiêu

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác