CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI TẠI KHÁNH HÒA VÀ NINH THUẬN

Thực hiện Văn bản số 1298/CHHVN-VTDVHH ngày 15/4/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải đối với đối tượng là tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch COVID-19.
Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII ban hành Quyết định số 46/QĐ-CTHTHHKVVIII ngày 24/4/2020 ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.
Chi tiết xem tại đây.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>