CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

CÔNG BỐ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2020

          Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

        Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII công bố Biểu mẫu số 04 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020.

          Chi tiết xem tại đây.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>