CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

CÔNG BỐ PHỤ LỤC VIII NGHỊ ĐỊNH 81/2015 - BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước. 
Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII thực hiện công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 theo Phụ lục VIII của Nghị định 81/2015/NĐ-CP.
Chi tiết xem tại đây.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>