CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 01/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

3.6

LS

P/S

06:00

CAPT: VUI 097 3037456. TUG: C800

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

EMINENCE

PANAMA

13531

147

8.9

P/S

XMNS

15:30

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

3

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.2

NT4

NT4

17:00

CAPT HOÀNG: 0994481240
DI CHUYỂN TRONG VỊNH

2

3

4

5

6

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LAKE PEARL

KOREA

5136

115

7.0

CR1

CR3

09:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4, TLA05

2

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

COSMIC POLARIS

PANAMA

9929

119.9

6.0

P/S

CR1

09:00

BLUE OCEAN: 0974080507. TUG: CR4, TLA05. DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H00

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

PRINCESS BRIGHT

PANAMA

40252

199.9

5.2

P/S

CR NEO

11:00

VINACOMIN: VŨ 0355 833 245.
 DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H30

4

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

HAI NAM 69

VIET NAM

1599

79.5

5.0

P/S

K662 W

13:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

5

6

7

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>