CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 01/10/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

ST HELEN

MALTA

29874

183

7.0

P/S

HVS

07:00

HVS KHÔI: 0989227367

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

PHÚC

SILVER SAILING

HONG KONG

7243

110.4

6.3

P/S

HVS

09:00

CMI THANH:0913400904

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

CUU LONG GAS

VIET NAM

3556

95.5

4.6

P/S

K662 W

06:00

VOSA DŨNG:0914133840 . TUG:CR4

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

CUU LONG GAS

VIET NAM

3556

95.5

4.2

K662 W

P/S

14:00

VOSA DŨNG:0914133840 . TUG:CR4

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>