CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 02/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

EMINENCE

PANAMA

13531

147

5.0

XMNS

P/S

ETD:PM

VIETVENUS: MINH; SEA BOXER

2

3

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.2

NT4

NT4

17:00

CAPT HOÀNG: 0994481240

DI CHUYỂN TRONG VỊNH

2

3

4

5

6

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HAI NAM 69

VIET NAM

1599

79.5

3.0

K662 W

P/S

07:30

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

BITUMEN HIKARI

PANAMA

3853

99.71

5.4

P/S

K662 W

09:00

NOVA: ĐÍNH; TUG: MP01

TÀU ĐÃ KDYT NGÀY 01/5

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

3.0

CR NEO

P/S

11:00

VITACO: HÒA

4

5

6

7

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>