CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 02/06/2023

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 02/06/2023
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  02/06/2023
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 08:27 1.5 13:30 - 20:59
16:53 0.5
* Trực ban: Ngày: HƯNG
Đêm: HUY
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 08:15 1.7
Trạm Vân Phong: 0969688774 16:17 0.6
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH VU DINH 125 VIET NAM 3727 102.8 3.8 LS P/S 06:30 CAPT TOÀN 0982.880.481.TUG:VP07
2 VŨ QUỐC TRỌNG NH
3 PHẠM ĐỨC TÀI H2 LONG PHU 16 VIET NAM 5199 112.37 5.2 P/S VPT1 09:00 VITACO:SỸ.TUG:MG1,2
4 NGUYỀN THÀNH TRUNG NH
5 PHẠM ĐỨC TÀI H2 PTS HAI PHONG 03 VIET NAM 4120 97 5.0 P/S VPT2 15:00 VITACO:SỸ.TUG:MG1,2
6 NGUYỀN THÀNH TRUNG NH
7
8
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH DUY(KV1) LONG PHU 16 VIET NAM 5199 112.37 5.2 CD  N P/S 06:00 VITACO: HÒA. TUG:VP09
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN HOÀI ANH NH HONG HA GAS VIET NAM 1683 78.03 3.5 HM P/S 07:00 VOSA DŨNG : 0914.133.840
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>