CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 02/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

CẢNH

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

4.7

VPT1

PHAO 7

00:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

EMINENCE

PANAMA

13531

147

5.4

XMNS

P/S

06:00

VIETVENUS:KỲ; TUG: SEA BOXER

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

3.6

VPT2

P/S

09:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

TRONG TRUNG 189

VIET NAM

1998

83.9

3.0

K662 W

P/S

09:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: MP-01

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>