CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 04/02/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 04/02/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  04/02/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 06:46 0.7 04:00 - 08:59
16:10 1.4
* Trực ban: Ngày: HUỲNH
Đêm: PHÚC
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 00:53 0.9
Trạm Vân Phong: 0969688774 16:27 1.7
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH DONG BAC 22-01 VIET NAM 11976 146.28 8.0 BVP_1B ĐM NEO 09:30 AN BINH:DŨNG.TUG:VP01,VP05
2 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG H1 DONG BAC 22-06 VIET NAM 10275 146.5 3.5 VP NEO BVP_1B 10:00 AN BINH:DŨNG.TUG:VP01,VP05
3 TRẦN TRỌNG THỊNH NH DONG BAC 22-01 VIET NAM 11976 146.28 8.0 ĐM NEO P/S 16:00 AN BÌNH:DŨNG
4 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG H1 LONG PHU 04 VIET NAM 1318 78 VPT1 VPT NEO ETS:09:00 VITACO:HÒA
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH PHÚC VIET GAS VIET NAM 1683 78.03 4.5 P/S HM 14:00 VOSA:DŨNG.TUG:MP01
2
3
4
5
6
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>