CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 04/07/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

TÀI

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

3.1

LS

P/S

06:00

CAPT HÁN 0983935223

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

TÀI

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.1

VP NEO

LS

07:30

CAPT HẢI : 0977510482

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

HUGE SW

PANAMA

8479

117

8.3

HVS NEO

HVS1

07:30

CMI:THANH( SAU KHI KDYT)

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HAI NAM 67

VIET NAM

1599

79.5

5.0

P/S

CR NEO

07:00

VOSA: DŨNG

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>