CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 05/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 27

VIET NAM

2680

89.68

3.8

LS

P/S

06:00

CAPT: SỸ 0972928479. TUG: C800

2

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

4.5

P/S

VPT2

13:30

VITACO: SỸ

3

4

5

6

7

8

9

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

VŨ HOÀI NAM

NH

WORLD SWAN II

JAPAN

39894

199.9

9.7

CR2

P/S

08:00

ASIATRANS. LỘC 0989 249 406. TUG: TLA05, CR4, 991

2

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

THỊNH

PRINCESS BRIGHT

PANAMA

40252

199.9

8.0

CR NEO

CR2

08:15

VINACOMIN: VŨ 0355 833 245.
 TUG: TLA05, CR4, 991

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>