CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 05/05/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DONG THINH

VIET NAM

5552

98.17

7.1

P/S

HVS

08:30

CMI: THANH; TUG: MIPO1,2

DỰ KIẾN KDYT: 07.00

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

9.0

P/S

XMNS

17:00

VIETVENUS: KỸ; TUG: SEA BOXER

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.0

K662 W

HM

06:00

VOSA: DŨNG; TUG: MP-01

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.0

HM

P/S

14:00

VOSA: DŨNG

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HAI HA 88

VIET NAM

1599

79.8

5.0

P/S

K662 W

ETA:13:00

VITACO: HÒA: TUG: MP0-01

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>