CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 05/06/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DUY ( KV1)

ELENI

CYPRUS

46982

229

5.9

BVP-1B

P/S

07:00

VAN PHONG LOGISTICS KỲ 0964 227 534
TUG VP01, VP05, MG 03

2

VŨ HOÀI NAM

NH

AKRISIOS

MARSHALL ISLANDS

29565

183

4.5

HVS

P/S

09:00

HVS: KHÔI 0989 227 367. TUG: MIPO I , II , III
TÀU THỬ BIỂN

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

6.2

N P/S

CD

07:00

VITACO SỸ. TUG VP09

2

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

INSIGNIA

MARSHALL ISLANDS

30277

180.45

6.0

S P/S

NT3

09:00

HẢI ĐĂNG LONG: 0913 462 178. TUG MG 1

3

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

INSIGNIA

MARSHALL ISLANDS

30277

180.45

6.0

NT3

S P/S

21:30

HẢI ĐĂNG LONG: 0913 462 178. TUG MG 1

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

HUỲNH

OCEANLINK NO.1

TANZANIA

1252

60.7

3.5

CR NEO

P/S

06:00

VOSA THÁI

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>