CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 06/02/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

TRỌNG

PETROLIMEX 09

VIET NAM

25400

176

11.0

P/S

VPT4

06:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

EG COURAGE

SINGAPORE

45011

203.5

9.6

BVP-1A

P/S

06:30

NOVA ĐÍNH. TUG: VP-01, VP-05

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

TRAWIND GLORY

PANAMA

9589

119.99

6.8

P/S

HVS

06:30

CMI: THANH 0913 400 904. TUG: MIPO: I,II

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

VPT2

P/S

ETD: AM

VITACO: HÒA.

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

AULAC MISSION

VIET NAM

11261

143.97

7.8

P/S

VPT2

ETA: 08:00

MỸ GIANG: LÝ 0935 822 692, TUG: MG1,3

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

RIVIERA

MARSHALL ISLANDS

66172

239.3

7.6

N P/S

NT NEO

09:30

HẢI ĐĂNG: LONG 0913 462 178.
VỊ TRÍ NEO: A13

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

RIVIERA

MARSHALL ISLANDS

66172

239.3

7.6

NT NEO

N P/S

17:30

HẢI ĐĂNG: LONG 0913 462 178.

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

SUN FLOWER 7

KOREA

3244

92.23

6.7

P/S

CR1

09:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4

2

3

4

5

6

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>