CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 06/05/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

VU DINH 27

VIET NAM

2680

89.68

6.3

P/S

VP NEO

01:00

CAPT SỸ: 0972928479

2

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

08:00

CAPT CẢNH: 0967571666; TUG: VP09

3

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.3

P/S

LS

09:30

CAPT HẢI: 0977510482; TUG: VP09

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT2

17:00

CAPT HOÀNG: 0936 915 788

DI CHUYỂN TRONG VỊNH

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

HAI HA 88

VIET NAM

1599

79.8

5.0

CR NEO

K662 W

07:00

VITACO: SỸ; TUG: MP-01

2

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

HUY

EXPLORER

PANAMA

26449

189.99

10.5

CR2

P/S

08:30

NOVA: ĐÍNH; TUG: CR4,TLA5,990

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>