CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 06/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

7.0

P/S

VPT2

06:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HUỲNH

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

3.6

LS

P/S

06:00

CAPT: VUI 0973 037 456
TUG: VP09

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

2.1

P/S

VPT NEO

12:30

VITACO: SỸ

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

THANH

DONG BAC 22-04

VIET NAM

12137

146.88

3.6

P/S

BVP-1B

16:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP 01, VP05

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.0

CD

N P/S

10:00

CAPT TÂN : 0904473141

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT2

17:00

CAPT: HOÀNG 0936 915 788
TÀU DI CHUYỂN QUANH VỊNH NT

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>