CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 07/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

GENIUS STAR XI

PANAMA

9984

125

7.5

NVP-1

P/S

07:00

BLUE OCEAN: QUÂN 0974 080507.
 TUG: MG1,2

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

FU QIANG

BELIZE

6155

100.6

6.2

P/S

HVS

09:30

VIETLONG: HẢI.
TUG: MIPO I, II. DỰ KIẾN KDYT 07H30

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

N P/S

CD

08:00

CAPT: TÂN: 0904 473 141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LADY LINN

VIET NAM

3435

97.69

5.0

P/S

K662 W

06:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LADY LINN

VIET NAM

3435

97.69

4.5

K662 W

P/S

16:30

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>