CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 07/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

THOR INTEGRITY

SINGAPORE

30008

190

7.4

ĐM NEO

BVP-1A

06:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: VP01 & VP05

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.6

P/S

LS

06:00

CAPT:  CẢNH. TUG: C800

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

GAO XIN 6

BELIZE

4519

110.3

3.5

P/S

ĐM

08:00

VIỆT LONG: HẢI. TUG: VP01

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

TRONG TRUNG 89

VIET NAM

1830

88.8

4.5

P/S

K662 W

14:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>