CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 07/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

P/S

VP NEO

04:00

CAPT: HƯNG 0912129744

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

5.2

VPT2

P/S

06:00

VITACO: SỸ . TUG: MG1,3

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

THOR BRAVE

SINGAPORE

32637

190

6.8

P/S

BVP-1A

15:00

NOVA: DŨNG 0905  559 697

  

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.8

P/S

K662 W

16:30

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

KHU VỰC CÀ NÁ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHUC

HOANG NGUYEN RUBY/
HOANH SON 138

VIET NAM

771/3387

45/86

4.3

CN-1A

 CN NEO

07:00

DƯƠNG: 0916620690
TUG: TUY PHONG 02

                             Duyệt kế hoạch                                                                                                                                                                                                                                                Lập kế hoạch

                             Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>