CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 08/02/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

AULAC MISSION

VIET NAM

11261

143.97

5.0

VPT2

P/S

02:00

MỸ GIANG: LÝ 0935 822 692. TUG: MG1,3
CAPT: NHIÊN 0969 697 836

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

6.5

P/S

VPT2

05:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

TRAWIND GLORY

PANAMA

9589

119.99

4.2

HVS

P/S

16:00

CMI: THANH 0913 400 904. TUG: MIPO I,II

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

NHA BE 10

VIET NAM

4760

108

4.5

CD

N P/S

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP09

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PHÚC

HOA AN 86

VIET NAM

2984

91.9

3.2

P/S

CR NEO

06:00

THIÊN PHÚC: DŨNG  0903 003 242

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

PHÚC

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

4.9

P/S

K662 W

08:00

VITACO: SỸ. TUG: MP-01
 CAPT: ĐOÀN 097 239 6298

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>