CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 08/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

3.5

P/S

VPT1

07:00

VITACO: VƯỢNG

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

4.5

P/S

VPT NEO

08:30

VITACO: VƯỢNG

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.6

P/S

LS

08:30

CAPT: TOÀN 0982 880 481.
TUG: SEA BOXER

4

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.0

P/S

VPT NEO

12:00

VITACO: VƯỢNG

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.0

CD

N P/S

09:30

CAPT: TÂN: 0904 473 141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>