CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 08/05/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

PETROLIMEX 12

VIET NAM

8542

128.6

6.5

VPT2

VPT NEO

06:00

VITACO: HÒA. TUG: MG2,3

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

EMINENCE

PANAMA

13531

147

8.9

P/S

XMNS

10:00

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

GAO XIN 6

BELIZE

4519

110.3

6.6

ĐM

P/S

11:00

VIETLONG: HẢI. TUG: VP01

4

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

TRONG TRUNG 89

VIET NAM

1830

88.8

4.5

P/S

K662 W

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>