CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 08/5/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

P/S

VP NEO

03:00

CAPT HƯNG: 0912129744. TUG: VP09

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

3.6

LS

P/S

06:00

CAPT HẢI: 0977510482. TUG: VP09

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

VU DINH 27

VIET NAM

2680

89.68

6.3

VP NEO

LS

07:30

CAPT SỸ: 0972928479. TUG: VP09

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

LONG LIVE

UNITED STATES OF AMERICA

269

34.64

1.9

N P/S

NT NEO

19:00

VIETVENUS: HÙNG 0938 688 134
KDYT LÚC 18H00
NEO KHU A

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

HAI HA 88

VIET NAM

1599

79.8

3.0

K662 W

P/S

07:00

VITACO: SỸ

2

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

HUỲNH

ORIENTAL BREEZE

PANAMA

36461

189.9

6.3

P/S

CR2

15:00

VOSA: THÁI. TUG: 990, TLA05, CR4
KDYT: 12H00
TÀU CẬP MẠN TRÁI 

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>