CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/01/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H3

XIANG SHUN

TUVALU

2245

86

5.0

P/S

HVS

07:00

VIETLONG: HẢI

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

EVER HARVEST

PALAU

1998

79.4

2.5

HVS

P/S

08:00

VIETLONG: HẢI

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

ENDEA VOUR II

NORWAY

29760

183

7.0

HVS

P/S

09:30

HVS: KHÔI

4

LÊ HUY THANH

H3

MINH PHU 99

VIET NAM

2450

79.8

5.1

P/S

LS

17:00

VIETVENUS: DŨNG

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DIAMOND PRINCESS

UK

115906

288.3

8.0

S P/S

NT NEO

07:00

HẢI LONG: LONG

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

SƠN

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

3.5

CD

P/S

09:00

VITACO: SỸ 0798476978

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

SƠN

HAI NAM 66

VIET NAM

1599

79.8

5.0

NT NEO

CD

10:00

VITACO: SỸ 0798476978

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

COSTA NEOROMANTICA

ITALIA

56769

220.6

7.8

N P/S

NT3

13:30

THIÊN Ý: HÒA 0834091394

5

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DIAMOND PRINCESS

UK

115906

288.3

8.0

NT NEO

S P/S

15:30

HẢI LONG: LONG

6

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

COSTA NEOROMANTICA

ITALIA

56769

220.6

7.8

NT3

P/S

21:30

THIÊN Ý: HÒA 0834091394

KHU VỰC CAM RANH

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

5.0

CR NEO

K662 E

07:00

VITACO: VƯỢNG

2

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

CHUETSU SPIRIT

JAPAN

39967

199.9

9.9

CR2

P/S

08:30

ASIATRANS: KIỆT

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TÀI

HAI HA 88

VIET NAM

1599

79.8

5.0

P/S

K662 W

08:30

VITACO: VƯỢNG

4

VŨ HOÀI NAM

NH

ASIA ZIRCON I

SINGAPORE

32578

190

6.5

P/S

CR2

08:30

VOSA: THÁI

5

NGUYỄN HOÀI ANH

NH

REEM 1

PANAMA

4275

102.51

5.5

P/S

CR NEO

10:00

VOSA: ĐÍNH

6

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TÀI

PHAT DAT 68

MONGOLIA

1279

53

2.5

PHAO 7

P/S

13:00

VIETVENUS: DŨNG

7

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TÀI

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

5.5

K662 E

P/S

ETD:17:00

VITACO: VƯỢNG

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác