CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/01/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

ECO LOS ANGELES

MARSHALL ISLANDS

29723

183.1

8.2

VPT4

P/S

05:00

CMI: THANH ; TUG: MG2 + MG3

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TRANG AN 08

MONGOLIA

11194

148.2

9.2

ĐM

P/S

08:00

VIET LONG: HƯNG ; TUG: VP1 + VP5

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

GH GALILEO

MARSHALL ISLANDS

36367

199.9

13.1

P/S

VPKD

12:00

VAN PHONG LOGISTICS: THỌ

4

NGUYỄN HẢI ANH

NH

GH GALILEO

MARSHALL ISLANDS

36367

199.9

13.1

VPKD

BVP

15:00

VAN PHONG LOGISTICS: THỌ

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

NHA BE 09

VIET NAM

4250

105.9

6.5

N P/S

CD

16:30

VITACO: VƯỢNG; TUG: C800,C700

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT2

17:00

CAPT ĐĂNG: 0345546628

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.4

P/S

K662 W

06:30

VOSA: DŨNG; TUG: MP-01

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.0

K662 W

P/S

14:00

VOSA: DŨNG

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>