CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 09/08/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

UNI WINNER

PANAMA

45011

203.5

6.5

P/S

NVP-1

06:00

NOVA: ĐÍNH; TUG: KAMIYA, SEA BOXER

NẾU ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

EMINENCE

PANAMA

13531

147

9.0

P/S

XMNS

22:30

VIETVENUS: KỲ; SEA BOXER

NẾU ĐIỀU KIỆN CHO PHÉP

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

CẢNH

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

5.6

NT NEO

CD

08:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: VP07

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT2

08:30

CAPT HOÀNG: 0936915788

DI CHUYỂN QUANH VỊNH

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

HAI NAM 68

VIET NAM

1599

79.8

3.0

K662 W

P/S

07:30

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>